Các bài báo xuất bản với Tạp chí Journal of Global Health Science của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sức khỏe

Các bài báo xuất bản với Tạp chí Journal of Global Health Science của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sức khỏe

00:42 - 10/06/2020

 

 

Kính gửi Quý vị, 

 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng vui mừng thông tin đến toàn thể Quý vị xuất bản quốc tế gần đây của Trung tâm. 

 

Bài báo 1: Strengthening local health systems for hypertension prevention and control: the Communities for Healthy Hearts program in Ho Chi Minh City, Vietnam 

Bài báo 2: Knowledge change related to hypertension in the Southern province of Vietnam: a community based, before and after intervention evaluation

Bài báo 3: Facilitating factors and barriers to the implementation of hypertension prevention programs in Vietnam: lessons learned from the Communities for Healthy Hearts program

Bài báo 4: Effect of community-based intervention on self-management of blood pressure among hypertensive adults: findings from the Communities for Healthy Hearts Quasi-experimental Study in Vietnam

 

Nhóm tác giả: Hoàng Văn Minh, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Hoàng Hồng Hạnh, Khương Quỳnh Long, Bùi Phương Linh (là tác giả đứng đầu) và nhóm tác giả của Trung tâm nghiên cứu Khoa học sức khỏe (CPHS)

Đã được xuất bản trên tạp chí: Journal of Global Health Science

 

Thông tin các bài báo và bản full- text tại đường link:

https://e-jghs.org/DOIx.php?id=10.35500/jghs.2020.2.e15

https://e-jghs.org/DOIx.php?id=10.35500/jghs.2020.2.e14

https://e-jghs.org/DOIx.php?id=10.35500/jghs.2020.2.e11

https://e-jghs.org/DOIx.php?id=10.35500/jghs.2020.2.e10

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng